คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์

-มีความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-มีประสบการณ์ในการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฎิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) หรือเพศหญิง

-วุฒิการศึกษา ปวส.

-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

-มีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มกราคม 2556 วัน เวลาราชการ

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
39.3 KiB
468 Downloads
Details

รายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
39.3 KiB
422 Downloads
Details