ลงนามความร่วมมือ เพื่อผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

  

รองศาสตราจารย์สยาม  ดำปรีดา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ นายสุเทพ  อารมณ์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บ. ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี