อธิการบดี มทร.ธัญบุรี อวยพรปีใหม่ (Happy new Year 2013 from RMUTT)

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556

Happy new Year 2013 From Assoc.Prof. Dr.Numyoot Songthanapitak President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi

แสดงความคิดเห็น