อธิการบดี มทร.ธัญบุรี อวยพรปีใหม่ (Happy new Year 2013 from RMUTT)

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556

Happy new Year 2013 From Assoc.Prof. Dr.Numyoot Songthanapitak President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi