เชิญชวนนักศึกษา ร่วมประกวดเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “Green Living”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดเว็บไซต์ในหัวข้อ  “Green Living” ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน   10  คน จะได้รับทุนของ Japan Association of Student Service Organization (JASSO) เพื่อไปอบรมและประกวดการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University  (HIU)  ที่ประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เดชรัชต์   ใจถวิล  โทร. 081 296 9319

รายละเอียดการประกวดเว็บไซต์

– ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์

– เนื้อหาที่จัดทำ ต้องเขียนและเรียบเรียงด้วยตนเอง

– ภาพประกอบและภาพถ่าย ต้องเป็นภาพจากผู้เข้าสมัครเอง หรือวาดภาพเอง

– ไม่จำกัดภาษาในการสร้างเว็บไซต์

– ห้ามใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla, WordPress เป็นต้น

– เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอแบบ Touch Screen ได้

รับสมัครพร้อมส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครการประกวดเว็บไซต์  WDC
152.3 KiB
1987 Downloads
Details