กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดประกวดภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี”  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 มกราคม 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี” 

ใบสมัครประกวดภาพถ่าย
107.3 KiB
1329 Downloads
Details