ภาพข่าว: มทร.ธัญบุรีจับมือ HIU

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมมือกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ สอนทักษะการออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมของสองประเทศ