คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋ ฝีมือนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ปาท่องโก๋ เป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทาน บางร้านที่มีลูกค้ามากๆ ก็ไม่สามารถผลิตปาท่องโก๋ได้ทันกับความต้องการ ซึ่งขั้นตอนที่อาจทำให้เสียเวลา คือ ขั้นตอนปั้นแป้งปาท่องโก๋เป็นชิ้นก่อน นำไปทอดในน้ำมันร้อน

นักศึกษากลุ่มหนึ่งจึงเกิดแนวความคิดประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋ โดยอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมที่ได้เรียนมา โดยน.ส.เฟื่องฟ้า พึ่งมะลิลาย น.ส.พิมพ์ชนก คชเสนี และน.ส.ยุภา ทองไพรวรรณ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

การสร้างเครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติ เป็น การหาวิธีการขึ้นรูปปาท่องโก๋ เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม มีส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ชุดอัดขึ้นรูปโด และชุดตัวตัด โดยอาศัยหลักการทำงานของกระบอกสูบ การขึ้นลงของเพลาสกรู โดยเริ่มจากลูกสูบ จะกดตัววัตถุดิบ (แป้งปาท่องโก๋) ผ่านรูของหน้าแปลน เพื่อตัดในขั้นตอนนี้ใช้หลักการของลูกกลิ้ง 2 ตัว ซึ่งลูกกลิ้งใบหนึ่งติดตั้งใบมีดไว้ วางขนานกันและหมุนเข้าหากันเพื่อตัดแป้ง ออกเป็นชิ้นแป้งปาท่องโก๋สำหรับนำไปทอดในน้ำมัน

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋กึ่งอัตโนมัติเครื่องนี้ ขึ้นรูปปาท่องโก๋ได้ครั้งละ 1,700 กรัม ผลิตปาท่องโก๋ได้ 35 ตัว ในเวลา 1 นาที ซึ่งเมื่อเทียบกับการทำชิ้นแป้งปาท่องโก๋ด้วยแรงงานคนแล้ว ทำงานได้มากกว่าถึง 3 เท่า