ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556 “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556

ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1. ประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2. แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. แข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบปฏิบัติการ Linux
4. กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี