บัณฑิตสถาปัตย์เนื้อหอมสูงสุดตามด้วยศิลปศาสตร์-วิทย์ และวิศวะฯ