แจ้งชื่อ น.ศ.ที่ได้รับรางวัลติดต่อกลับเคาเตอร์เซอร์วิสด่วน

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ติดต่อกลับเคาเตอร์เซอร์วิส

  1. นางสาวนิศานาถ วีระเมธี
  2. นายกนกพล หาญยศ
  3. นายสุพสิทธิ์ นุรักษ์
  4. นางสาวณัธฐ์คนบ ปรัชญานิติพัทย์
  5. นางสาวโศภิษฐา รจนา

ติดต่อกลับภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ถ้าหากเกินกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ ทางเคาเตอร์เซอร์วิสจะจับชื่อผู้ได้รับรางวัลใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี100 ลุ้น100 ทุนการศึกษาเคาเตอร์เซอร์วิส