ครีมนวด-แชมพู เจียวกู่หลานแปรรูปสมุนไพร จากคนพื้นที่สูง

“…โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา–สาธารณรัฐประชาชนจีน…” ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เดิมทีนั้น… รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการที่จะสร้างศูนย์ร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน…เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนบนพื้นที่สูง

…และ เทิดพระ-เกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าฯถวายเงินจำนวน 8 ล้านหยวน หรือประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการระยะที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2552 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ทูลเกล้าฯถวายเงินอีก 10 ล้านหยวน ในโครงการระยะที่ 2 ในการแปรรูปสมุนไพรไทย–จีน

นางสาวอนุตรา วรรณวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ ประสานงานโครงการ สำนักงานมูลนิธิชัย- พัฒนา บอกว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้ สำนักงานมูลนิธิ ชัยพัฒนา…มาดำเนินงานบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่บางส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการนำของ ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพความงามและสปา และทีมวิจัยมา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพรแบบครบวงจร โดยสมุนไพรที่ปลูกไว้ที่นี่มีทั้ง…โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐเชียง โกฐเขมา โกฐจุฬาลำพา ชะเอมเทศ เจียวกู่หลาน อบเชยจีน และ สมุนไพรชิงเฮา

“…กิจกรรมมีทั้งการฝึกอบรม ให้แก่คนพื้นที่สูง โดยใช้กรรมวิธี การผลิตใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชน เน้นการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง พืชสมุนไพรที่มาทำ ผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดผิวกาย และโลชั่นบำรุงผิวกาย ได้แก่ เจียวกู่หลาน และ เห็ดหลินจือ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบ ผดผื่นคัน ช่วยบำรุงผิว…” ดร.ไฉนบอกอย่างนั้น

…ส่วน ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผม และ ครีมนวดผม ใช้ เห็ดหลินจือ ขิง และ มะกรูด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้หนังศีรษะเป็นกรดอ่อนๆ ป้องกันรังแค นอกจากนี้ น้ำมันจากผิวมะกรูดจะช่วยบำรุงเส้นผมให้เส้นผมเป็นเงางามและดกดำ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น ทำให้สารอาหารไปเลี้ยงที่รากผมได้ดี และจากการวิจัยพบว่า สามารถกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้อีกด้วย…

ในการจัดฝึกอบรมจัดขึ้นให้ฟรีๆ และนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านเหล่านี้มาจำหน่ายภายในโครงการ และ ร้านภัทรพัฒน์ทุกสาขา สนใจกริ๊งกร๊างที่ 0-2447-8585-8, 08-1870-4688 เวลาราชการ.