ภาพข่าว: แสดงความยินดี

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมแสดงความยินดีแก่นายณัฐพงศ์ บุญช่วย บัณฑิตใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้