คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค: ส่งมอบอาคาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 40 ให้กับโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) หมู่ 2 บ้านท่าชุม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็นอาคารเรียนพร้อมห้องสมุด  โดยมีนายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม  (ประชาอุทิศวิทยาคาร) คณะครู นักเรียนพร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับ.