ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมโครงการรณรงค์บริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมโครงการรณรงค์บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ภายใต้โครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ 2555 (BRAND’S Young Blood 2012)