จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา นศ.ศิลปกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สืบสานความเป็นไทย ทำนุบำรุงศาสนา สร้างพลังจิตอาสา คณะอาจารย์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาศิลปะไทย ร่วมใจเขียนจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนา วัดหนองทรายทอง จ.เชียงราย

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2553 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสในการรังสรรค์ผลงานฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนา ผนังด้านข้างโบสถ์ ซึ่งได้รังสรรค์เป็นทศชาติทั้ง 10 ชาติ ซึ่งได้มีการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2553 แต่ผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธานยังไม่ได้เขียนลาย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ จึงรับอาสาที่จะรับผิดชอบผนังด้านหน้าและด้านพระประธาน จึงได้ดำเนินโครงการจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนาระยะที่ 2 โดยสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฝึกจิตอาสาของบุคลากรและนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ช่วยกันในการรังสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ผศ.ไกรสร ประเสริฐ หัวหน้าภาคทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาศิลปะไทย เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนในเรื่องของศิลปะไทย โดยการเอาโจทย์การทำงานสถานการณ์จริง เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง เช่นเดียวกับการเขียนฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนาสืบเนื่องมาจากปี 2553 ต้องการทำให้พระอุโบสถสมบูรณ์แบบ ในการเขียนฝาผนังด้านหลังพระประธานจะเป็นลักษณะของซุ้มต้นโพธิ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถ้ามองจากด้านหน้าเข้าพระประธานจะเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ส่วนด้านหลังพระประธานจะเขียนฝาผนังตอนมารผจญ สำหรับนักศึกษาที่ร่วมเขียนภาพในครั้งนี้ ได้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดอาจารย์เป็นผู้ออกแบบ “นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีจิตสาธารณะ ได้บันทึกความเป็นไทยไว้คู่แผ่นดิน ร่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะ” ซึ่งงานสาธารณะประโยชน์เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าไปทำอะไรไม่เหมาะสม ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน

ผศ.บัณฑิต อินทร์คง หัวหน้าสาขาศิลปะไทย ผู้ดูแลการออกแบบลวดลายและโครงสร้าง เล่าว่า สำหรับขนาดของภาพฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนามีขนาด 4 เมตร x 9 เมตร เทคนิคเขียนสีด้วยสีอครีลิคบนพื้นผ้าใบ จากนั้นนำไปติดตั้งด้วยวิธีการผนึกกับฝาผนัง โดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งศึกษามาจากพระไตรปิฎกและจิตรกรรมฝาผนังโบราณตามอุโบสถสมัยเก่า เป็นจิตรกรรมศิลปะล้านนาผสมศิลปะภาคกลาง แฝงไว้ด้วยคติธรรม ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพตอนมารผจญ จะวางพระพุทธเจ้าไว้ตรงกึ่งกลาง ส่วนทางด้านซ้ายขวาจะเป็นรูปของมารผจญที่เข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้า โดยทางด้านซ้ายมือ จะแฝงคติในเรื่องของ โลภะ โมหะ โทสะ ในส่วนของกิเลสหมายถึงพวกพญามาร ทางด้านขวา ศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึงพระพุทธเจ้า ส่วนผนังด้านหลังเขียนลวดลายของซุ้มต้นโพธิ์สองข้างมีเทวดามาแสดงความยินดี

“เบนซ์” นายประภัส พุกเจริญ ศิษย์เก่าจากสาขาศิลปะไทย เล่าว่า ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2553 ตอนนั้นได้มีโอกาสเขียนภาพทศชาติ 10 ชาติ เพื่อเป็นการสานต่อความเป็นไทย จึงเข้าร่วมจิตอาสาโครงการนี้กับน้องๆ ในการทำงานในครั้งนี้ ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับน้องๆ ได้นำความรู้ทางเทคนิคตลอดระยะเวลาการศึกษามาถ่ายทอดให้กับน้องๆ ถือว่าเป็นบุญกุศล ภาคภูมิใจที่ได้เขียนงานถวายวัด และที่สำคัญเรียนในสาขาศิลปะไทย “เขียนมากเท่าไร จะทำให้เก่งมากเท่านั้น” การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้ได้รับความรู้และฝึกการแก้ปัญหา ในการสอนน้องๆ เกี่ยวเทคนิคต่าง น้องๆ จะได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในคณะ

“เตยหอม” นางสาวสุนิสา เพ้งแจ่ม และ “เต้ย” นายสุริยา ชะโนภาษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะไทย เล่าว่า ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ช่วยอาจารย์และรุ่นพี่ ในส่วนของการลงสีพื้น การตัดเส้น ลอกลวดลาย ได้ฝึกการทำงานจริง ถือว่าคุ้มค่า ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมในการทำผลงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์ ซึ่งเทคนิคบางอย่าง ยังไม่ได้มีเรียนในห้องเรียน แต่อาจารย์และพี่ ให้สอน เช่น เทคนิคเส้นส้นเทา จะต้องมีการวางสะพานมือรองไว้ เพื่อไม่ให้เปื้อนสี เป็นการทำงานใหญ่ทำบุญร่วมกับรุ่นพี่ วาดภาพฝาผนังอุโบสถให้รุ่นหลังได้สืบทอด ประทับใจที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝาผนังอุโบสถวัดหนองทรายทอง จ.เชียงราย รังสรรค์โดยคณะอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ความร่วมมือร่วมใจ พลังจิตอาสา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994