9มทร.ย้ำเปิด-ปิดภาคเรียนตามระบบสากล

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ว่า ในส่วนของ มทร.9 แห่ง มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว และเห็นควรว่าน่าจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนส.ค.ถึงกลางเดือนธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียนกลางเดือนม.ค. ถึงกลางเดือนพ.ค. ทั้งนี้อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ การเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากลก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเลื่อนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนด้วยหรือไม่นั้น คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากยังไม่เลื่อน ทุกอย่างเหมือนเดิม อย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี 1 ก็จะมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว และการปรับพื้นฐานต่างๆ ที่จะต้องเรียน

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของมทร.ทั้ง 9 แห่ง ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า มทร.อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปวส.เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี ขอยืนยันว่า มทร. ยังคงเปิดสอนในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี