มทร.เคาะปฏิทินเปิดเทอมอาเซียนเริ่มปีการศึกษา57

นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลว่า ในส่วนของ มทร. 9 แห่ง ก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว และเห็นควรว่า น่าจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือน ส.ค. ถึงกลางเดือน ธ.ค.และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือน พ.ค. ทั้งนี้ อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา2557 และการเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากล ก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะเลื่อนหรือไม่นั้น คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากยังไม่เลื่อน ทุกอย่างเหมือนเดิม อย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี1 ก็จะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว และการปรับพื้นฐานต่างๆ ที่จะต้องเรียน เป็นต้น

นายนำยุทธ กล่าวอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของ มทร. ทั้ง 9 แห่งในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า มทร. อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส.เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปีเนื่องจากว่าขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเองนั้น ขอยืนยันว่า มทร. ยังคงเปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนมากขึ้น