เครื่องปั้นบัวลอย อนุรักษ์พลังงาน

คอลัมน์ UInnovation: เครื่องปั้นบัวลอย อนุรักษ์พลังงาน

บัวลอยเม็ดเล็กสีสันสดใส ขนมหวานที่หลายคนชอบรับประทาน เป็นขนมหวานไทยๆที่ทำรับประทานเองในครัวเรือนจนไปถึงทำขายประกอบ เป็นอาชีพอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และเมื่อมีลูกค้ามากขึ้น ความต้องการขนมบัวลอยก็มีสูงขึ้น ในบางครั้งส่งผลให้ทางร้านปั้นเม็ดบัวลอยออกมาได้ไม่ทันกับความต้องการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้แรง งานคนในการปั้น และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ชอบรับประทานบัวลอยเช่นกัน ได้สังเกตและรับทราบถึงปัญหาความล่าช้าในการปั้นบัวลอย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และช่วยกันศึกษาและประดิษฐ์เครื่องปั้นบัวลอยออกมาจนเป็นผลสำเร็จ

นักศึกษากลุ่มนี้ประกอบด้วย นายชานนท์ ชุมพร นายณัฎฐพงศ์ บุญเจริญ นางสาวทิพย์วรรณ ศิริรักนาวี นายจิรวัตน์ วัฒนลานิช นายอุดมศักดิ์ อุดมลาภ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.อภินันท์ วัลภา เป็นที่ปรึกษา เครื่องปั้นบัวลอย อาจจะมีผู้คิดค้น ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายหลายหลาก หากแต่เครื่องปั้นบัวลอยผลงานของนักศึกษากลุ่มนี้ พวกเขาบอกว่า เครื่องปั้นบัวลอยของพวกเขาเป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้พลังงาน ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน

สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิตเพิ่มอีกด้วยพวกเขายังได้เล่าถึงเครื่อง ปั้นบัวลอย ว่า เครื่องนี้ จุดประสงค์หลักคือช่วยในการปั้นเม็ดบัวลอยทดแทน แรงงานคน และที่สำคัญไม่ต้องสิ้นเปลือง พลังงาน ตัวเครื่องก็ถูกออกแบบและใช้วัสดุที่หาได้ไม่ยากในท้องตลาด หัวใจสำคัญคือการออกแบบในส่วนของร่องตัด-คลึงเม็ดบัวลอย ให้เป็นก้อนกลมที่มีขนาดเท่าๆ กัน วิธีการทำงานคือ วางแป้งบัวลอยที่คลึงเป็นเส้น กลมยาว ลงไปที่เครื่อง เครื่องจะทำงานแบบระบบเหมือนสายพานจักรยานอาศัยแรงคนหมุนเริ่มเดินเครื่อง คือ พอวางแป้งลงไปเครื่องก็จะทำการตัด และคลึงโดยร่องตัดคลึงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ จากนั้นพอก้อนแป้งบัวลอยถูกคลึงเป็นก้อนกลมได้ขนาดแล้วก็จะหล่นลงสู่ถาดรองด้านล่าง ซึ่งความพิเศษของเครื่องนอกจากจะไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว เม็ดบัวลอยที่ได้ยังได้ขนาดที่เท่ากัน สามารถปั้นได้ทีละหลายๆ เม็ดเมื่อเทียบกับแรงงานคน อีกทั้งได้เป็นก้อนกลมสวยงาม และที่สำคัญ ราคาต้นทุนในการผลิตเครื่องก็ไม่แพง ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าต้นทุนการทำขนมบัวลอยขายจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น