รวมพลคนเก่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสนันสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการแข่งขันวิชาการทั้งระดับนานาชาติ และที่ผ่านมา อาจารย์ นักศึกษา ได้รับรางวัลมากมาย และปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งตลอดมามหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะหมายถึงการพัฒนาด้านวิชาการ และเรื่องน่ายินดีที่บุคลากร ได้รับรางวัล และตนจะได้หาทางส่งเสริมสนับสนุนต่อไป