เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติ

คอลัมน์ ฉลาดสุดๆ: ‘เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติ’

“ปาท่องโก๋” ถือเป็นอาหารยามเช้าที่คู่คนไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะจิ้มนมข้นหวาน สังขยา หรือรับประทานกับโอวัลติน น้ำเต้าหู้ หรือใส่ในโจ๊กร้อน ๆ ก็สามารถรับประทานได้หลากหลายตามใจชอบ

จากที่เป็นอาหารยามเช้าที่หาทานได้ง่ายทั่วไปในชุมชนและตลาดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ความนิยมในการรับประทานจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ จะรู้หรือไม่ว่า กว่าจะเป็นปาท่องโก๋ทอดเสร็จร้อน ๆ ที่มาให้พวกเราบริโภค จะมีกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย พ่อค้า แม่ค้าบางรายต้องออกมาเตรียมของตั้งแต่เช้ามืด เพื่อให้สามารถทำปาท่องโก๋ขายให้ทันในยามเช้า

จากกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมแป้งไปจนถึงนำลงไปทอดในกระทะน้ำมันร้อน ๆ ล้วนต้องผ่านขั้นตอนที่ต้องอาศัยแรงงานทั้งหมด จนทำให้บางครั้งในร้านที่มีจำนวนลูกค้าที่รอต่อคิวซื้อจำนวนมาก ทำให้พ่อค้า แม่ค้าไม่สามารถผลิตปาท่องโก๋ได้ทันกับความต้องการของลูกค้า

ซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่อาจทำให้เสียเวลาในการทำปาท่องโก๋ขายก็คือ ขั้นตอนการปั้นแป้งปาท่องโก๋เป็นชิ้นก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อน ๆ

ด้วยข้อจำกัดในเรื่องนี้ ทำให้ทางนัก ศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย น.ส.เฟื่องฟ้า พึ่งมะลิลาย น.ส.พิมพ์ชนก คชเสนี และน.ส.ยุภา ทองไพรวรรณ เกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์ “เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋” ขึ้น โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ได้เรียนมา

น้อง ๆ ทั้งสามที่เป็นเจ้าของผลงาน บอกว่า การสร้างเครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติขึ้นนั้น ต้องการมุ่งเน้นเพื่อหาวิธีการขึ้นรูปปาท่องโก๋ เพื่อให้เป็นเครื่องต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

สำหรับเครื่องที่พัฒนาขึ้น จะมีส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญคือ ชุดอัดขึ้นรูปโด และชุดตัวตัด โดยอาศัยหลักการทำงานของกระบอกสูบ การขึ้นลงของเพลาสกรู โดยขั้นตอนการทำงานของเครื่องขึ้นรูปจะเริ่มจากลูกสูบจะทำการกดตัววัตถุดิบ คือ แป้งปาท่องโก๋ ผ่านรูป้ป่โของหน้าแปลน เพื่อทำการตัดแป้งปาท่องโก๋

ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้หลักการของลูกกลิ้ง 2 ตัว โดยลูกกลิ้งใบหนึ่งติดตั้งใบมีดไว้ นำวางในตำแหน่งที่วางขนานกันและหมุนเข้าหากันเพื่อทำการตัดแป้งออกเป็นชิ้น ๆ หลังจากนั้นก็สามารถนำแป้งปาท่องโก๋ที่ถูกตัดขึ้นรูปเสร็จแล้วไปทอดในน้ำมันเพื่อนำขายให้ลูกค้าเป็นขั้นตอนต่อไปได้เลย

น้อง ๆ เจ้าของผลงานบอกต่อว่า ในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋ที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น เมื่อนำมาทดสอบแล้วพบว่า เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋กึ่งอัตโนมัติ ที่เป็นเครื่องต้นแบบ สามารถขึ้นรูปปาท่องโก๋ได้ครั้งละ 1,700 กรัม หรือสามารถผลิตปาท่องโก๋ได้ 35 ตัวในเวลา 1 นาที ซึ่งเมื่อนำความสามารถในการผลิตของเครื่องไปเทียบกับการทำชิ้นแป้งปาท่องโก๋ด้วยแรงงานคนแล้ว เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถทำงานได้มากกว่าถึง 3 เท่า

ถือเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจเพราะสามารถช่วยทุ่นเวลาและสามารถผลิตปาท่องโก๋ได้จำนวนเพิ่มขึ้น แต่จากการที่เป็นเครื่องต้นแบบอาจจะต้องอาศัยการต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมถึงในเรื่องขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่อง หากพัฒนาให้เบาและมีขนาดเล็กลงได้จะช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในเวลาที่ต้องใช้งาน.