จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา นักศึกษาศิลปกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สืบสานความเป็นไทย ทำนุบำรุงศาสนา สร้างพลังจิตอาสา คณะอาจารย์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาศิลปะไทย ร่วมใจเขียนจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนา วัดหนองทรายทอง จ.เชียงราย

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2553 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสในการรังสรรค์ผลงานฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนา ผนังด้านข้างโบสถ์ ซึ่งได้รังสรรค์เป็นทศชาติทั้ง 10 ชาติ ซึ่งได้มีการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2553 แต่ผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธานยังไม่ได้เขียนลาย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ จึงรับอาสาที่จะรับผิดชอบผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธาน จึงได้ดำเนินโครงการจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนาระยะที่ 2 โดยสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฝึกจิตอาสาของบุคลากรและนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ช่วยกันในการรังสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ผศ.ไกรสร ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาศิลปะไทย เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนในเรื่องของศิลปะไทย โดยการเอาโจทย์การทำงานสถานการณ์จริง เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง เช่นเดียวกับการเขียนฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนาสืบเนื่องมาจากปี 2553 ต้องการทำให้พระอุโบสถสมบูรณ์แบบ ในการเขียนฝาผนังด้านหลังพระประธานจะเป็นลักษณะของซุ้มต้นโพธิ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถ้ามองจากด้านหน้าเข้าพระประธานจะเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ส่วนด้านหลังพระประธานจะเขียนฝาผนังตอนมารผจญ สำหรับนักศึกษาที่ร่วมเขียนภาพในครั้งนี้ได้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดอาจารย์เป็นผู้ออกแบบ “นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มีจิตสาธารณะ ได้บันทึกความเป็นไทยไว้คู่แผ่นดิน ร่วมถ่ายทอดผลงานศิลปะ” ซึ่งงานสาธารณประโยชน์เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าไปทำอะไรไม่เหมาะสม ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน

ผศ.บัณฑิต อินทร์คง หัวหน้าสาขาศิลปะไทย ผู้ดูแลการออกแบบลวดลายและโครงสร้าง เล่าว่า สำหรับขนาดของภาพฝาผนังจิตรกรรมศิลปะล้านนามีขนาด 4×9 เมตร เทคนิคเขียนสีด้วยสีอครีลิคบนพื้นผ้าใบ จากนั้นนำไปติดตั้งด้วยวิธีการผนึกกับฝาผนัง โดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งศึกษามาจากพระไตรปิฎกและจิตรกรรมฝาผนังโบราณตามอุโบสถสมัยเก่า เป็นจิตรกรรมศิลปะล้านนาผสมศิลปะภาคกลาง แฝงไว้ด้วยคติธรรม ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพตอนมารผจญ จะวางพระพุทธเจ้าไว้ตรงกึ่งกลาง ส่วนทางด้านซ้ายขวาจะเป็นรูปของมารผจญที่เข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้า โดยทางด้านซ้ายมือจะแฝงคติในเรื่องของโลภะ โมหะ โทสะ ในส่วนของกิเลสหมายถึงพวกพญามาร ทางด้านขวาศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึงพระพุทธเจ้า ส่วนผนังด้านหลังเขียนลวดลายของซุ้มต้นโพธิ์สองข้างมีเทวดามาแสดงความยินดี

“เบนซ์” นายประภัส พุกเจริญ ศิษย์เก่าจากสาขาศิลปะไทย เล่าว่า ได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2553 ตอนนั้นได้มีโอกาสเขียนภาพทศชาติ 10 ชาติ เพื่อเป็นการสานต่อความเป็นไทย จึงเข้าร่วมจิตอาสาโครงการนี้กับน้องๆ ในการทำงานในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับน้องๆ ได้นำความรู้ทางเทคนิคตลอดระยะเวลาการศึกษามาถ่ายทอดให้กับน้องๆ ถือว่าเป็นบุญกุศล ภาคภูมิใจที่ได้เขียนงานถวายวัด และที่สำคัญเรียนในสาขาศิลปะไทย “เขียนมากเท่าไร จะทำให้เก่งมากเท่านั้น” การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้ได้รับความรู้และฝึกการแก้ปัญหา ในการสอนน้องๆ เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ น้องๆ จะได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อไป สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในคณะ

“เตยหอม” น.ส.สุนิสา เพ้งแจ่ม และ “เต้ย” นายสุริยา ชะโนภาษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะไทย เล่าว่า ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ช่วยอาจารย์และรุ่นพี่ ในส่วนของการลงสีพื้น การตัดเส้น ลอกลวดลาย ได้ฝึกการทำงานจริง ถือว่าคุ้มค่า ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมในการทำงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์ ซึ่งเทคนิคบางอย่างยังไม่ได้มีเรียนในห้องเรียน แต่อาจารย์และพี่สอนให้ เช่น เทคนิคเส้นส้นเท้า จะต้องมีการวางสะพานมือรองไว้ เพื่อไม่ให้เปื้อนสี เป็นการทำงานใหญ่ทำบุญร่วมกับรุ่นพี่ วาดภาพฝาผนังอุโบสถให้รุ่นหลังได้สืบทอด ประทับใจที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝาผนังอุโบสถวัดหนองทรายทอง จ.เชียงราย รังสรรค์โดยคณะอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ความร่วมมือร่วมใจ พลังจิตอาสา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป