จี้คุรุสภาขยายโควตาสอน ป.บัณฑิตหวั่นครูตกงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า กรณีที่คุรุสภามีมติให้ครูทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู โดยเปิดโอกาศให้ครูที่ไม่มีใบประกอบชีวิชาชีพครูสามารถเรียนหลักสูตรประกาศนีย์บัตรวิชาชีครู 1 ปีเพื่อรับใบรับประกอบวิชาชีพเป็นจำนวนมาก โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว พบว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องความต้องการของผู้เรียนที่มีจำนวนมาก ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีได้เปิดสอน 3 รุ่น รวม 150 คน ในความเป็นจริงยังมีผู้ตกค้างและต้องการเข้าเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ล่าสุด มหาวิทยาลัยเปิดรับ 66 ราย มีผู้มาสมัครถึง 200 ราย ซึ่งผู้เข้าเรียนไม่ได้มีเฉพาะครูในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้นแต่มีครูจากภาคอีสานมาสมัครเข้าเรียนด้วย มทร.ธัญบุรีมีศักยภาพในการรับเข้าเรียนเพิ่ม แต่เต็มโควตาที่ มทร.ธัญบุรีได้รับจากคุรุสภา

“ครูจำนวนมากโทรศัพท์มาที่มหาวิทยาลัยร้องเรียนว่า หากไม่ได้เรียนปีนี้อาจถูกเลิกจ้างสอนเพราะสัญญาที่ทำกับโรงเรียนเป็นสัญญาปีต่อไป ทั้งที่ประกอบวิชาชีพครูมา 5-7 ปีแล้ว” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวและว่าปัญหานี้มาจากการจำกัดจำนวนรับผู้เรียนจากคุรสภาตนจึงเสนอให้คุรุสภาสำรวจมหาวิทยาลัยรัฐที่ผ่านการรับรองและมีหลักสูตรนี้อยู่แล้วว่ามีผู้ตกค้างยังไม่ได้เข้าเรียนเท่าไหร่ และขยายการเปิดรับให้กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อให้ครูเหล่านี้ได้มีใบประกอบวิชาชีพตามข้อกำหนด ไม่ตกงาน เพราะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถและสอบมานาน