ทำเอาปลาบปลื้มกันถ้วนหน้า

คุณบอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์