คอนกรีตบล็อกผสมเถ้าแกลบเหมาะอาคารประหยัดพลังงาน

คอนกรีตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้าแกลบ (RHA – EVA Green Block) การันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2555 ในประเภทอุตสาหกรรม โดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล Bronze Medal จากการประกวด International Innovation & Invention Expo, Macau 2012 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลงานของนายประชุม คำพุฒ, ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร และนายธวัชชัย อริยะสุทธิ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทีมเจ้าของผลงาน กล่าวว่า คอนกรีตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้าแกลบ เป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบา โดยใช้วัสดุขยะที่เหลือทิ้ง เศษพลาสติกอีวีเอจากโรงงานผลิตรองเท้า ที่มีมากกว่า 1,000 แห่ง ในประเทศไทย โดยบดย่อยทดแทนหินฝุ่นบางส่วน และใช้เถ้าแกลบบดละเอียดเป็นวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน และแทนมวลรวมละเอียด นำมาผสมกับ ปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และน้ำ อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกได้เป็นคอนกรีตบล็อก ที่มีลักษณะภายนอกและการรับแรงเหมือนคอนกรีตบล็อกปกติ แต่มีน้ำหนักเบา และสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนเท่ากับอิฐบล็อกมวลเบา มีความยืดหยุ่นตัวสูง ไม่แตกหักขณะขนส่งหรือก่อสร้าง ทนการตกจากที่สูงกว่า 2.5 เมตรโดยไม่แตก การดูดซึมน้ำต่ำมาก จึงสามารถใช้กับปูนฉาบทั่วไปได้ดี โดยที่ผนังไม่แตกร้าว เหมาะสำหรับอาคารประหยัดพลังงานที่แข็งแรง

คอนกรีตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้าแกลบ สามารถสร้างมูลค่ามากกว่า 4 เท่า ของคอนกรีตบล็อกปกติ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาขายปลีก 18 บาทต่อก้อน ต้นทุนการผลิต 3.5 บาทต่อก้อน ตลาดของผนังรวมทุกวัสดุในประเทศมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดอิฐมอญและคอนกรีตบล็อกประมาณร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 เป็นอิฐมวลเบา ซึ่งความนิยมการใช้วัสดุก่อผนังน้ำหนักเบามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“RHA – EVA Green Block” จึงเป็นทางเลือกสำหรับตลาดวัสดุก่อผนังที่รวมข้อดีของทั้งคอนกรีตบล็อกและอิฐมวลเบาอย่างลงตัว ซึ่งคอนกรีตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้าแกลบ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2549-4032, 08-1665-4755 หรือทาง www.rmutt.ac.th