สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลประจำอาคาร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00  น.

ดาวน์โหลดลายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
65.7 KiB
638 Downloads
Details