ประกาศรายชื่อผู้โชคดี100 ลุ้น100 ทุนการศึกษาเคาเตอร์เซอร์วิส

2012-12-06_085307

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษา

  1. นายณัฐวุฒิ เลื่อนสาคร
  2. นางสาวอัจฉราพร เปรมดิลก
  3. นายอัมรินทร์ เดชสิงห์
  4. นายสถิติ สุวรรณมณี
  5. นางสาวนิศานาถ วีระเมธี
  6. นายภาณุมาส มาดีประเสริฐ
  7. นายกนกพล หาญยศ
  8. นายสุพสิทธิ์ นุรักษ์
  9. นางสาวณัธฐ์คนบ ปรัชญานิติพัทย์
  10. นางสาวโศภิษฐา รจนา

ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ให้ติดต่อ คุณจูน(เคาเตอร์เซอร์วิส) 02-6482249

แสดงความคิดเห็น