เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

20120715 RMUTT1 0003


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556  อ่านรายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1/2556 และสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  >>> คลิ๊ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  02-549 3618-9

แสดงความคิดเห็น