อบรมอาชีพอิสระ “ทำเองก็ได้ง่ายจัง สู่ลู่ทาง หารายได้เสริม”

ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ฝึกอบรมอาชีพอิสระ ทำเองก็ได้ง่ายจัง สู่ลู่ทาง หารายได้เสริม
ตอน  เดคูพาจ กระเป๋าใส่เหรียญ   อบรมวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา 11.00-13.00 น. ติดต่อสอบถาม 02 549 3677 หรือติดต่อด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา