มทร.ธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556

ในระดับปริญญาตรี (สอบตรง)

คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

คุณวุฒิ ปวส.

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรงระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โทร.02-549-3613 , 02-549-3614 , 02-549-3615 (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. – 16.30 น.)

ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรงระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โทร.02-549-4849 , 02-549-3241 หรือ email natepanna@yahoo.com

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) โครงการ Young Professional Retailer

โดย บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาฟรี ตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรงระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) โครงการ Young Professional Retailer ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 อาคาร 4 โทร. 02-549-3241 , 02-549-3249 , 02-549-4818 , 089-212-1397 (กรุณาติดต่อในเวลา 8.30 น. – 16.30 น.) ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (คุณเบ็ญมาต)

ในระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรงระดับบัณฑิตศึกษา โทร. 02-549-3618 , 02-549-3619 (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. – 16.30 น.)