ภาพข่าว: เปิดไดอารี่

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดตัวไดอารี่ปี 2556 small words โครงการ “กำลังใจ” ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกแบบโดย ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี