มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 26,968 คน ในวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2555 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1859-2450 , 08-1931-0277 ,08-1205-2989 หรือ 02-549-3034