ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7  อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2555  (ในวันเวลาราชการ)
ณ  แผนกทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานคณบดีชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แสดงความคิดเห็น