ถ่ายรายการ ป.ปลาตากลม

รายการ ป.ปลาตากลม ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เข้าถ่ายทำรายการ ที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลร่วมถ่ายทำด้วย