สร้างอาคารด้วยนํ้าใจ…’ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ40′

จินดาวัฒน์ ลาภเลี้ยงตระกูล

ว่ากันถึงประโยชน์ของการออก ‘ค่ายว่อาสา” นอกจากเป็นการช่วยพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุมชนในท้องถิ่นตามต่างจังหวัดแล้ว การออกค่ายอาสายังเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้จักที่จะเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ภายใต้สภาวการณ์ที่ยากลำบากอีกด้วย…

แต่สำหรับ “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี” ในระหว่างออกค่ายก่อสร้าง “อาคารราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 40″ ณ โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 8-31 ต.ค. 55 ดูจะแตกต่างจากค่ายอาสาอื่น ๆ. ด้วยสภาพของพื้นที่ตั้งโรงเรียนซึ่งอยู่ในตัวอำเภอ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ 500 คน ครูและบุคลากร 24 คน ทั้งยังมีสาธารณูปโภคครบครัน

นายอำนาจ ยังดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ บอกว่า ปกติชมรมจะออกค่ายอาสาฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งเหตุผลในการพิจารณาเลือกสถานที่ออกค่ายแต่ละครั้ง ก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะประโยชน์และความจำเป็นในการใช้อาคาร นอกจากนี้ยังต้องดูความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นด้วย เพราะระยะหลายปีมานี้ โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งต้องการให้ชมรมไปก่อสร้างอาคารเรียน ในขณะที่มีนักเรียนจำนวนน้อยมาก บางแห่งมีครู 2 คน ดังนั้นความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของอาคารสำหรับโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะไม่เท่ากัน

“เหตุผลในการเลือกออกค่ายนั้น ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพื้นที่ไกลหรือใกล้ ลำบากมากหรือไม่ลำบาก แต่จะพิจารณาจากประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้จากอาคารเรียนที่พวกเราสร้างขึ้นมากกว่า เพราะบางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนน้อย หากไปสร้างอาคารเรียนแล้ว วันหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่น อาคารเรียนที่เราตั้งใจสร้างให้พวกเขาก็จะไม่ได้ใช้ ในทางตรงกันข้ามการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนแห่งนี้ แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง แต่ก็ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ประโยชน์ที่จะได้ใช้มันเห็นชัดเจน คือจำนวนเด็กที่ได้ประโยชน์มีมากกว่าด้วย และในขั้นตอนการก่อสร้างเราก็เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างดี อายุการใช้งานอาคารนานกว่า 15 ปีแน่นอน ดังนั้นเราก็ควรเลือกที่จะให้อาคารได้ทำประโยชน์ตามหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุด”

ด้าน นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ ผอ. โรงเรียนบ้านท่าชุมฯ กล่าวว่า ปัญหาของโรงเรียนขนาดกลางเวลานี้คือเรื่องงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาลมักจะให้ความสำคัญทุ่มงบประมาณไปยังโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนประจำอำเภอ หรือไม่ก็ไปสนใจโรงเรียนขนาดเล็กไปเลย ทำให้โรงเรียนขนาดกลางถูกมองข้าม สำหรับอาคารราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ 40 ขนาด 31.5×8.5 เมตรหลังนี้ ทางโรงเรียนจะแบ่งออกเป็น 6 ห้อง ใช้สำหรับเป็นห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทางภาษา (ซาวด์แล็บ) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียนต้องสลับกันใช้ห้องเรียนเหมือนที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณาดูขนาดของอาคารประกอบกับระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ถึง 1 เดือน ต้องชื่นชมการทำงานของชาวค่ายที่นอกจากจะมีกำลังจิตอาสาจำนวนมากแล้ว ทุกคนยังช่วยกันทำงานได้ทุกหน้าที่ และเริ่มงานแต่เช้าจนถึงมืดค่ำ ซึ่งไม่เพียงความตั้งใจของกลุ่มนักศึกษา ยังมีน้ำใจจากชาวบ้านในชุมชนที่ผลัดกันมาลงแขกออกแรงโบกปูน เสริมผนัง ต่อโครงหลังคา ฯลฯ รวมไปถึงบรรดาแม่บ้านก็ผลัดเวรปรุงอาหารการกินให้ชาวค่ายไม่มีอด ทั้งกับข้าว ขนม ของว่าง เสิร์ฟตลอด เช่นนี้แล้วคำกล่าวที่ว่า “น้ำใจ.จะเห็นกันในยามยาก” ดูท่าจะไม่เป็นความจริงเสมอไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  เติมเต็มผู้ด้อยโอกาส “ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย”
ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย 27 ปี 40 หลังอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชน