ภาพข่าว: ทำแชมพูสมุนไพร

ดร.ไฉน น้อยแสง (กลาง) อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขณะสอนชาวบ้านทำแชมพูสกัดจากสมุนไพรเจี้ยวกู่หลาน-เห็ดหลินจือ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำหนับงานโครงการตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เร็วๆ นี้