พระราชทานนาม”หอสุริยทัศน์ราชมงคล”

พระราชทานนาม”หอสุริยทัศน์ราชมงคล” มทร.ธัญบุรี ปลื้มปีติพระมหากรุณาธิคุณ”ในหลวง” ใช้ศึกษาดวงอาทิตย์