ภาพข่าว: ส่งมอบอาคาร

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธาน ส่งมอบอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ ๔๐ โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) อ.ทุ่งเสลี่