“หนุ่ม” นายประโชติ จ้อยสูงเนิน

“หนุ่ม” นายประโชติ จ้อยสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์