การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร

การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”