สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร” โดยมี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี