โครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานใน มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้แทนอีก 6 มทร. ลงนามความร่วมมือ กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมังคลาอุบล มทร.ธัญบุรี