มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร” ในวันที่ 12 พ.ย.55 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมไทย เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอเมริกาใต้ กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ “การเข้าสู่ AEC” ส่วนวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “บุคลากรในความต้องการของภาคอุตสาหกรรม” ได้แก่ คุณกำจร คุณวพานิชกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงานยังมีการเปิดรับสมัครงานจากสถานประกอบการต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร.0-2549-4111

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”
สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”
การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร