เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋ ฝีมือ มทร.ธัญบุรี

อาหารเช้าในภาวะเร่งด่วนของหลายๆ คนอาจแค่ กาแฟสักถ้วย ขนมปังสักชิ้น หรือไม่อย่างนั้น ก็ปาท่องโก๋ กับน้ำเต้าหู้สักแก้ว ซึ่งสำหรับปาท่องโก๋นั้นเป็นอาหารที่ คนไทยรู้จักและนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างตอนเช้ามาช้านาน แทบจะเรียกว่าอยู่คู่กับวิถีของว่างยามเช้าที่ทั้งสะดวก อร่อยและหาซื้อได้ง่ายของคนไทยเลยทีเดียว

และเพราะความนิยมปาท่องโก๋ที่ไม่เคยลดลง และได้กลายเป็นอีกหนึ่งวิถีการกินไปแล้ว ทำให้ในบางร้านที่มีลูกค้ามากๆก็ไม่สามารถผลิตปาท่องโก๋ได้ทันกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากช่วงเวลาการขายปาท่องโก๋โดยปกติจะทำกันสดๆในช่วงเช้า และช่วงเย็น ซึ่งขั้นตอนที่ อาจทำให้เสียเวลาก็คือขั้นตอนกันปั้นแป้งปาท่องโก๋เป็นชิ้นก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อน

ซึ่งด้วยเหตุนี้เอง ทำให้นักศึกษา กลุ่มหนึ่งเกิดแนวความคิด ประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋ขึ้น โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรม ที่ได้เรียนมา โดยนางสาวเฟื่องฟ้า พึ่งมะลิลาย นางสาวพิมพ์ชนก คชเสนี และนางสาวยุภา ทองไพรวรรณ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า ในการสร้างเครื่องขึ้นรูปปาท่องโก๋แบบกึ่งอัตโนมัติขึ้นนั้นพวกตน มุ่งเน้นเพื่อหาวิธีการขึ้นรูปปาท่องโก๋ เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

     

เครื่องที่พวกตนสร้างขึ้น มีส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญคือ ชุดอัดขึ้นรูปโด และชุดตัวตัด โดยอาศัยหลักการทำงานของกระบอกสูบ การขึ้นลงของเพลาสกรู โดยเริ่มจากลูกสูบจะทำการกดตัววัตถุดิบ(แป้งปาท่องโก๋)ผ่านรูของหน้าแปลน เพื่อทำการตัดในขั้นตอนนี้ใช้หลักการของลูกกลิ้ง 2 ตัว ซึ่งลูกกลิ้งใบหนึ่งติดตั้งใบมีดไว้ วางขนานกันและหมุนเข้าหากันเพื่อทำการตัดแป้ง ออกเป็นชิ้นแป้งปาท่องโก๋สำหรับนำไปทอดในน้ำมันเป็นขั้นตอนต่อไป

   

ส่วนประสิทธิภาพ เมื่อทดสอบแล้วพบว่าเครื่องขึ้นรูปปาท่องก็กึ่งอัตโนมัติเครื่องนี้ สามารถขึ้นรูปปาท่องโก๋ได้ครั้งละ 1700 กรัม ผลิตปาท่องโก๋ได้ 35 ตัวในเวลา 1 นาที ซึ่งเมื่อเทียบกับการทำชิ้นแป้งปาท่องโก๋ด้วยแรงงานคนแล้ว เครื่องขึ้นรูปฯสามารถทำงานได้มากกว่า ถึง 3 เท่า

บทความโดย มณีรัตน์ ปัญญพงษ์  กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี