ผลงาน ผ้าปักของชาวม้ง..สู่งานออกแบบชุดสาวมุสลิม

รายการ บ้านเลขที่ 5 นำเสนอผลงานของ นางสาววราภรณ์ วงค์ปถัมภ์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เป็นเจ้าของแนวความคิด และจากผลงานนี้ยังได้นำไปแสดงสู่สายตาของนานาชาติและยังสามารถคว้ารางวัล เหรียญทองแดง เงิน (KIWIE 2012 Silver Medal) จาก KIWIE 2012 ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2012 ประเทศเกาหลีใต้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :
1. มทร.ธัญบุรี ไอเดียสุดเก๋ ดึงผ้าจากชาวเขา มาผสานการออกแบบชุดสาวมุสลิมสุดอย่างงดงาม
2. คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ผ้าปักของชาวม้ง..สู่งานออกแบบชุดสาวมุสลิม