“ไพรม ไลฟ์ไพรม ไลฟ์” มอบรางวัลโครงการนักแข่งขัน”นักการตลาดรุ่นใหม่ “NewMarketers 2012″

บริษัท ไพรม ไลฟ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด รุกทำตลาดกลุ่ม  GEN-Y ดึงศักยภาพนักศึกษาแข่งขันเขียนแผนธุรกิจชิงโล่รางวัล จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรี นายสิน กุมภะ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน วันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยการแข่งขัน มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 สถาบัน นักศึกษา กว่า 67 ทีม ร่วม 300 คน ชิงเงินรางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 1 แสนบาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี