สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจะจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเแลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้ได้ทราบถึงการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จะทำการเปิดรับสมัครงาน บริเวณข้างห้องประชุมรินลอุบลด้วยนั้น ผู้สนใจสามารถติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-4111 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-459-5305

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร
มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาการศึกษา
สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”
ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”