‘ชุดเทนนิส’ช่วยโลก ไอเดียเด็กธัญบุรีคว้ารางวัล

จากการแข่งขัน แกรนด์สปอร์ตยังดีไซน์คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 ในโจทย์ของ “พลังบวก ช่วยโลก” นายสุรศักดิ์ แย้มไผ่ นัก ศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชา การออก แบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลดีเด่นการประกวดชุดกีฬาประเภทชาย ในชุด “ชุดเทนนิส”

สาเหตุในการเลือกออกแบบชุดเทนนิส เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับเรือนจำ มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาชีวิตของนักโทษในเรือนจำ และเห็นว่ามีการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ บาส เกตบอล แต่ไม่มีใครรู้จักกีฬาเทนนิส จึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้น

โดยหลักการออกแบบยึดมาตรฐานชุดกีฬาเทนนิสในระดับสากล มีกฎบังคับ ชุดเทนนิสต้องมีสีขาว 70 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดบนชุดได้ใช้เทคนิคการตีตารางบนฟองน้ำ แล้ววางลายของเทคนิคตามโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่ใช้งานในกีฬาเทนนิส ซึ่งฟังก์ชันนี้จะช่วยกล้ามเนื้อไม่ให้ได้รับการกระแทก และเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้กล้ามเนื้อที่ใช้งาน

“กรงขัง” แรงบันดาลใจในการใส่ตารางลงบนลายเสื้อ

โครงการแกรนด์สปอร์ตยังดีไซน์คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 ทำให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนสถาบันต่างๆ ทำให้ลืมไปว่ากำลังมาแข่งขันกัน แต่กลายเป็นเพื่อนที่ต้องก้าว