คอลัมน์ สังคมไอที

ออโตเดสก์, อิงค์ โดย นายคอนเวย์ โกห์ ผู้จัดการโครงการด้านการศึกษา ประจำภูมิภาคอาเซียน (ARC) และนายฉัตรชาญ สุทธิพิศาล ผู้จัดการประจำประเทศไทย ออโตเดสก์ ประเทศไทย มอบซอฟต์แวร์การออกแบบของออโตเดสก์ให้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตั้งเป้าสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะของเยาวชนไทยและคุณภาพแรงงานด้านการออกแบบในอนาคต ขณะนี้มีสถาบันการศึกษากว่า 100 สถาบันลงทะเบียนเพื่อรับซอฟต์แวร์ฟรีจากโครงการนี้ของออโตเดสก์