ประกาศผลการสอบฯ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555

 

ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งที่ 3/2555 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

จากการเข้ารีบการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  บัดนี้ การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

ท่านสามารถดูรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ www.ped.rmutt.ac.th