เปิดตัวไดอารี่ปี 2556 “small words”

ออกแบบโดย ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และนักศึกษาร่วมกันออกแบบ